Računalniški programi, svetovanje in posredništvo
Informatika Zaplatič s.p.

Izdelava spletnih strani  
Program za MATERIALNO KNJIGOVODSTVO

Program vsebuje blagovno-materialno knjigovodstvo ter spremljanje in obdelavo proizvodnje in proizvodnih procesov. Smo mnenja, da bi naše programske rešitve, z morebitnimi manjšimi dodelavami, odgovarjale Vašemu poslovanju. Program je nastal na podlagi izkušenj, priredimo pa ga za vsakega uporabnika posebej.

Program je napisan v Win32 tehnologiji, ter tako združuje enostavno uporabo in izredno hitrost delovanja. Deluje na delovnih postajah MS Windows 9x, MS Windows NT 4.0, MS Windows Me, MS Windows 2000, MS Windows XP in MS Windows 2003, na strežniku pa lahko imate tudi Linux Server. Podpira delovanje v mreži do 254 uporabnikov, možna pa je tudi povezava z oddaljenimi računalniki (ločene lokacije).

PRODAJA

Ponudbe Pregled stanja zalog
Naročila kupcev Rezervacije zalog
Evidence naročil Dobavnice
Prejete reklamacije Računi
Analize po kupcih Predračuni
Analize po artiklih Uporaba kupčevih šifer
Analize razlik v ceni Potrditev naročila
Konsignacije Spremljanje plačil in zapadlosti računov


NABAVA

Povpraševanja Konsignacije
Naročila dobaviteljem Pregled stanja zalog
Evidence naročil Sortiranje dobaviteljev po skupinah
Minimalne (kritične) količine Možnost uporabe dobaviteljevih šifer
Izdaja reklamacij Večjezični izpisi
Analize po dobaviteljih Letne porabe
Analize po artiklih Primerjava cen dobaviteljev
Analize razlik v ceni Prevzemnice (skladiščna mesta, črtna koda)


SKLADIŠČE

Evidenca odprtih naročil Dobavnice
Evidenca zalog skladišča Medskladiščnice
Terminska evidenca odpreme Rezervacije zalog
Pakirni list (možnost sortiranja po skladiščnih mestih) Spremljanje konsignacijskih skladišč
Izpis nalepk Skladiščna (odstavna) mesta
Črtna koda Pregled prevzemov


PROIZVODNJA

Delovni nalogi Evidenca proizvodnih stroškov
Stroški po delovnih nalogih Večnivojski normativi z možnostjo alternativ
Evidence odprtih naročil Planiranje proizvodnje
Tehnološki postopki Pregled stanja zalog repro materiala


Modulov in možnosti je seveda še več, možna je pa tudi izdelava modulov po željah uporabnikov.

Program je primeren za podjetja, ki se ukvarjajo z veleprodajo, proizvodnjo ali storitvami. V odvisnosti od organizacijske strukture podjetja, se uporabnikom nastavijo omejitve pregledov in sprememb določenih modulov.
Primeren je za podjetja, ki imajo/pridobivajo sistem kakovosti ISO 9001:2000 (ali druge), ker omogoča popolno sledljivost od prevzema (lahko preko delovnega naloga) do dobavnice oziroma računa, kar je primerno tudi za dokazovanje porekla blaga.

Po nakupu programa Vam ga priredimo po vaših željah, kajti mi smo proizvajalci, zato Vam zagotavljamo hiter odziv in hitro, ter učinkovito reševanje sprememb.

V kolikor Vas zanima konkretnejša ponudba ali predstavitev programa, nas kontaktiranje na info@zaplatic.si.
POVEZAVE NA SPLETNE STRANI:
OSNOVNI PODATKI PODJETJA: Rač. programi, svetovanje in posredništvo
Nenad Zaplatič s.p.
Jesenice 4,
SI-8261 Jesenice na Dolenjskem

GSM: (386)41/796-545
FAX: (386)7/4957-207

Email: info@zaplatic.si
© 2003 - 2010 Informatika Nenad Zaplatič s.p.