Računalniški programi, svetovanje in posredništvo
Informatika Zaplatič s.p.

Izdelava spletnih strani  
Servis in pogodbeno vzdrževanje računalniške opreme

Ukvarjamo se s servisiranjem in vzdrževanjem tako programske, kot tudi strojne opreme. Glede na to, da je v današnjem poslovanju odzivni čas serviserja zelo pomembnega značaja (zastoj dela zaradi okvare računalniške opreme ima lahko dolgoročne in neželene posledice - izguba kupcev, podatkov, in podobno), Vam nudino tri standardne pakete pogodbenega vzdrževanja.

Opisi paketov pogodbenega vzdrževanja programske in strojne opreme:

MINI - paket vsebuje brezplačni letni pregled strojne in programske opreme. V roku 10 dni od pregleda dobite izdelano poročilo o stanju strojne in programske opreme na dan pregleda. Ob prijavi okvare (ob delavnikih med 8.00 in 15.00) je odzivni čas največ 24 ur (en delovni dan). Pravico imate do brezplačnega svetovanja glede strojne in programske opreme, ter do 30 odstotnega popusta na vse storitve.

STANDARD - paket vsebuje brezplačni polletni (2x letno) pregled strojne in programske opreme. V roku 10 dni od pregleda dobite izdelano poročilo o stanju strojne in programske opreme na dan pregleda. Ob prijavi okvare (ob delavnikih med 7.00 in 19.00) je odzivni čas največ 12 ur. Pravico imate do brezplačnega svetovanja glede strojne in programske opreme, ter do 40 odstotnega popusta na vse storitve. Ob polletnih pregledih Vam arhiviramo vse podatke na CD/DVD medij, ki Vam ga izročimo najkasneje 5. delovni dan po arhiviranju. V primeru, da popravilo posameznega računalnika traja več kot pet delovnih dni, imate pravico do nadomestnega. Pri prijavi okvare imate višjo prioriteto.

MEGA - paket vsebuje brezplačni pregled strojne in programske opreme trikrat (3x) letno. V roku 10 dni od pregleda dobite izdelano poročilo o stanju strojne in programske opreme na dan pregleda. Ob prijavi okvare (ob delavnikih in sobotah med 6.00 in 24.00) je odzivni čas največ 8 ur. Pravico imate do brezplačnega svetovanja glede strojne in programske opreme, ter do 50 odstotnega popusta na vse storitve. Trikrat (3x) letno Vam arhiviramo vse podatke na CD/DVD medij, ki Vam ga izročimo najkasneje 5. delovni dan po arhiviranju. V primeru, da popravilo posameznega računalnika traja več kot tri delovne dni, imate pravico do nadomestnega. Pri prijavi okvare imate najvišjo prioriteto.
POVEZAVE NA SPLETNE STRANI:
OSNOVNI PODATKI PODJETJA: Rač. programi, svetovanje in posredništvo
Nenad Zaplatič s.p.
Jesenice 4,
SI-8261 Jesenice na Dolenjskem

GSM: (386)41/796-545
FAX: (386)7/4957-207

Email: info@zaplatic.si
© 2003 - 2010 Informatika Nenad Zaplatič s.p.