Računalniški programi, svetovanje in posredništvo
Informatika Zaplatič s.p.

Izdelava spletnih strani  
Storitve za podjetja

Poslovna organizacija Zaplatič s.p. ratificirano sodeluje z naslednjimi družbenimi kolektivitetami:

• Xerox (business partner) – s poslovnim partnerjem Xerox sodelujemo na podlagi prodajanja njihovih produktov in strokovnega svetovanja pri izbiri Xerox opreme ter svetovanje pri optimizaciji tiska, vzdrževanju in ugodnem financiranju tovrstne opreme.

• F-Secure – certificirani poslovni partner, ki je v svoji klasi konkurenčno vodilni izdelovalec protivirusne zaščite.

• Elkotex in Acord, ki sta vodilni in uspešni organizaciji v svoji klasi pri dobavi svojih produktov.

S poslovnimi partnerji prisegamo na odlično, odgovorno in strokovno sodelovanje. Vendar naša strategija makroorganizacije išče nove poslovne partnerje, s katerimi bomo kvalitativno uspešnejši na današnjem dinamičnem trgu.

Program

Združba Zaplatič s.p. zagotavlja ugodno dobavo učinkovitejše računalniške opreme, ki so v kontekstu s sistemi za avtomatizacijo pisarniškega poslovanja. Takšni sistemi zagotavljajo organizacijam podporo različnim pisarniškim procesom v namene izboljševanju razdelitve in poteka dela ter komunikacije med zaposlenimi. Poleg ponudbe celostnih konceptov informacijske tehnologije pa opravljamo še visoko kakovostne servisne, sistemske in druge informacijske storitve. Naš celovit prodajni program vključuje ponudbo svetovno priznanih proizvajalcev programske, strojne in komunikacijske opreme. Različna pisarniška orodja, ki jih mudimo svojim potencialnim kupcem omogočajo in zagotavljajo procesiranje besedil, preglednic; komunikacijska orodja, urniki; namizno založništvo ter elektronsko arhiviranje dokumentov. Navedena računalniška oprema organizacijam omogoča pokrivanje integrativne ravni informacij, kar se kaže v izboljševanju poslovanja podjetij.

Poslanstvo

Učinkovitejše je uspešnejše!
Poslanstvo združbe Zaplatič s.p. temelji na svoji izključni dejavnosti zagotavljanja drugim organizacijam kakovostno opravljanje storitev, znanja katero je kompatibilno s profesionalizacijo zaposlenih in dobavo informacijsko-komunikacijske tehnologije oziroma opreme, ki bo organizacijam na področju izvajanja dela in realizacije svojega cilja zagotavljala učinkovito, zanesljivo in predvsem varno poslovanje ter delovanje.
Naša oprema, ki jo nudimo svojim potencialnim strankam lahko učinkuje na nivoju mikroekonomskega kot tudi na makroekonomskem področju gospodarjenja podjetij. Torej je naša oprema modificirana za opravljanje raznovrstnih funkcij, ki jih izvajajo podjetja.

Bistvo poslovanja podjetja Zaplatič s.p. je opravljanje koristi določenim širšim skupnostim oziroma institucijam, ki za izvajanje svoje aktivnosti uporabljajo informacijsko tehnologijo.

Vizija

Zaplatič s.p. s svojo ponudbo kvalitetnih storitev in učinkovite računalniške opreme ter novih tehnologij, ki izboljšujejo procese poslovanja organizacijam ter informacijsko znanje, ki je vedno voljo svojim uporabnikom, ne glede na časovno in lokacijsko omejitev.
POVEZAVE NA SPLETNE STRANI:
OSNOVNI PODATKI PODJETJA: Rač. programi, svetovanje in posredništvo
Nenad Zaplatič s.p.
Jesenice 4,
SI-8261 Jesenice na Dolenjskem

GSM: (386)41/796-545
FAX: (386)7/4957-207

Email: info@zaplatic.si
© 2003 - 2010 Informatika Nenad Zaplatič s.p.